Sjælesorg på nettet
Hvad er sjælesorg

Hvad er Sjælesorg?..

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen, og er en gratis fortrolig samtale med en præst.

Sjælesorg er de samtaler, du har med præster. Sjælesorgssamtalerne er gratis, og du kan logge ind på sjælesorg.nu i åbningstiden og få en sjælesorgsamtale om det, som du har på hjerte.

Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om en fortrolig og anonym chatsamtale med en præst på nettet. Det er nu muligt både at få samtaler ansigt til ansigt med præster, der er tilknyttet de enkelte kirker og chatsamtaler her på Sjælesorg.nu.

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen. Du kan samtale med sjælesørgeren om alle eksistentielle emner. Samtalen kan foregå via computer, smartphone eller tablet.
 

10 Spørgsmål og svar om Sjælesorg på Nettet
 

1. Hvad betyder ordet ”sjælesorg”?

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen. Mange forbinder automatisk ordet ’sjælesorg’ med sorg i forbindelse med tab af dem, man har kær. Faktisk dækker ordet over omsorg i alle tænkelige situationer, hvor du har det svært, befinder dig i en krise eller har brug for at dele et eksistentielt dilemma.

2. Hvad er så Sjælesorg.nu?

Sjælesorg.nu – eller ”Sjælesorg på nettet”, som vi også kalder os – er en gratis chattjeneste, hvor du inden for vores åbningstider kan få en fortrolig samtale med en sjælesørger om lige netop det, der går dig på. Altså emner, som du gerne vil vende med et andet menneske, der er parat til at lytte.
Sjælesorg.nu er et tilbud, som er støttet af Folkekirkens Fællesfond og de 10 stifter i Danmark. Vi har egen styregruppe, følgegruppe, en daglig leder og en række præster, som er sjælesørgere på nettet.

3. Hvad får jeg ud af at chatte med en præst? 

Du får mulighed for at skrive med et menneske, som er vant til at tale med andre mennesker og ikke mindst lytte og tage dig alvorligt. 
Sjælesørgere er præster, der er uddannede og trænede i at møde det menneske, der henvender sig, der hvor personen mentalt og følelsesmæssigt er. Sjælesørgeren ved, hvornår de skal lytte, og hvornår de skal spørge ind til dine tanker og følelser. Sjælesørgeren kan også hjælpe med at henvise til andre eksperter, rådgivere, foreninger og organisationer, hvis du har brug for det.

4. Hvilke emner kan jeg chatte med sjælesørgeren om?

I realiteten kan du chatte om alt, hvad du har på hjerte. Tit er det eksistentielle emner, som fylder meget – f.eks. ensomhed, skilsmisse, tab, sorg, fortvivlelse, frygt, angst, identitetskrise, skyld, svigt, kærlighed, tvivl og tro. Eller det kan være brud, familiekonflikter, mobning, præstations- og eksamensangst eller følelsen af ikke at være god nok. Der findes ikke ”rigtige” eller ”forkerte” emner, når du henvender dig til sjælesørgere.

5. Bliver min henvendelse registreret eller offentliggjort?

Nej. Du er 100% anonym, når du chatter på Sjælesorg.nu. Vi kan ikke se, hvem du er, eller hvor du skriver fra. Vi forholder os kun til det, du fortæller os. Din samtale bliver hverken gemt eller registreret.
Præster er omfattet af udvidet tavshedspligt, hvilket blandt andet betyder, at de ikke kan indkaldes som vidner i en retssag – til forskel fra eksempelvis psykologer, læger og advokater.

6. Kommer vores chat-samtale ikke bare til at handle om Gud, tro og alt det der?

Nej. Samtalen handler om lige netop det, du gerne vil tale om. Det er rigtigt, at præster er uddannede til at prædike og holde nadver, dåb osv., men præsterne på sjaelesorg.nu er også uddannede til at udøve sjælesorg. Altså at støtte, lytte og trøste gennem samtale om emner, som du har brug for at tale om, eller de tanker og følelser du har brug for at vende. Det er netop kernen i vores chat.

7. Skal jeg være troende eller medlem af Folkekirken for at bruge chat-funktionen?

Nej. Alle kan skrive med sjælesørgerne – uanset religiøs overbevisning, etnicitet og alle andre forhold.

8. Hvorfor kan jeg ikke få at vide, hvem sjælesørgerne er?

Det kan du desværre ikke, fordi anonymiteten gælder både for de, der henvender sig på chatten, og for sjælesørgeren. Anonymiteten sikrer, at der bliver skabt et fordomsfrit rum til samtale. Sjælesørgerne har brug for, at de kan lytte til og hjælpe dig, uden at de samtidig skal stå frem med ansigt. Men du kan være sikker på, at der sidder en uddannet og erfaren sjælesørger i den anden ende, når du chatter.

9. Hvordan foregår en chat-samtale?

Der er ikke en fast formel for, hvordan en samtale skal forløbe. Det er meget op til dig og dine ønsker og tanker. Du bestemmer så at sige farten og de emner, vi skal tale om. Det hele foregår på dine præmisser. 

10. Hvorfor er chat-funktionen ikke døgnåben?

Der er desværre ikke mandskab til at holde chatfunktionen døgnåben, men den er åben i de tidsrum, hvor vi ved, at der er størst søgning på vores website. Du kan se de aktuelle åbningstider på forsiden af sjaelesorg.nu